Budowa nowej hali sportowej w Złotokłosie wchodzi w kolejny etap

Budowa nowej hali sportowej w Złotokłosie wchodzi w kolejny etap

Właśnie zalane zostały fundamenty, a w nich symboliczna kapsuła czasu.

Powstaje kolejny w naszej gminie szkolny obiekt sportowy, który służyć ma całej okolicznej społeczności, zarówno uczniom jak i klubom sportowym z naszego terenu. Umowę na wybudowanie nowoczesnej sali sportowej przy szkole udało się podpisać jeszcze w ostatnich dniach 2019 roku. Wykonawcą wartej 13,6 mln zł inwestycji jest firma P.B.M. FLISBUD Stanisław Flis. Zakres robót obejmuje budowę hali sportowo-widowiskowej z wyposażeniem oraz połączeniem komunikacyjnym w postaci łącznika do istniejącego budynku szkoły, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, sieciami i instalacjami, a także oświetleniem i zagospodarowaniem terenu, aranżacją zieleni, budową chodników, dróg, parkingów, elementów małej architektury i wiat rowerowych.

Powierzchnia użytkowa zaprojektowanego obiektu wyniesie 2 057 mkw., hala będzie miała długość 45,60 m i szerokość 36,70 m. W budynku przewidziano dwie kondygnacje.

Prace budowlane powinny zakończyć się, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, z końcem marca 2021 roku.