Czyste Piaseczno

#czyste_Piaseczno

W WALCE O CZYSTE POWIETRZE

Kontrole palenisk przez wyspecjalizowane laboratorium, dotacje na wymianę pieców węglowych czy instalacje solarne, system pomiaru jakości powietrza z dostępem online dla mieszkańców to tylko niektóre z  działań na rzecz poprawy jakości powietrza prowadzone w gminie Piaseczno.

WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW

Tylko działania kompleksowe z różnych dziedzin jakimi zajmuje się gmina doprowadzą do odczuwalnej poprawy. Dlatego nie bez znaczenia są systematyczne inwestycje w transport publiczny (link) takie jak darmowe połączenia liniami „L” i obniżanie cen biletów sieciowych w całej aglomeracji. Gmina remontuje i buduje lokale komunalne likwidując szkodliwe paleniska we własnych budynkach  zajmowanych przez mieszkańców w trudnej sytuacji finansowej. Więcej o naszych działaniach na rzecz #czyste Piaseczno na stronie TUTAJ.

Poznaj moje pozostałe priorytety

którymi kieruję się w mojej pracy

Kliknij

Skontaktuj się ze mną

 

i przekaż mi Twoje sugestie kolejnych zmian

Kliknij