O mnie

O mnie

KIM JESTEM

Od urodzenia mieszkam w Gminie Piaseczno, w Zalesiu Dolnym. Jestem politologiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja – administracja publiczna. Studiowałem również stosunki międzynarodowe w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.

Ukończyłem podyplomowe studium urbanistyki i gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej, a także studia podyplomowe Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej oraz Central Connecticut State University.

 

 

MOJA PRACA

W latach 1998-2001 byłem niezależnym dziennikarzem prasy lokalnej (Kurier Piaseczyński, Gazeta Piaseczyńska). Potem rozpocząłem pracę w Urzędzie Miasta w Biurze Promocji. W roku 2003 zostałem kierownikiem Biura Promocji i Informacji Gminy. 

Chcąc zmieniać otaczającą nas rzeczywistość zaangażowałem się w działalność piaseczyńskiej Platformy Obywatelskiej.

W 2006 roku zostałem wybrany na funkcję radnego Powiatu Piaseczyńskiego. Byłem Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Po wykryciu sprawy wydania wątpliwego pozwolenia na budowę dla pewnego osiedla, w ramach protestu razem z klubem radnych PO, złożyłem wniosek o odwołanie starosty. Po tym, jak głosami tzw. koalicji starosta zachował stanowisko, zrezygnowałem z funkcji wiceprzewodniczącego. 

W 2007 roku zostałem pełnomocnikiem burmistrza do spraw rozwoju gminy. Koordynowałem między innymi sprawy związane z rozwojem transportu publicznego, rewitalizacją oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. W wyborach samorządowych w 2010 roku dzięki zaufaniu mieszkańców Piaseczna uzyskałem mandat radnego Rady Miejskiej w Piasecznie.

W 2011 roku zostałem powołany na funkcje zastępcy burmistrza miasta i gminy.  

Pracując na stanowisku wiceburmistrza zajmowałem się projektami związanymi z poprawą jakości przestrzeni publicznej,  zieleni miejskiej w tym projektami czterech parków: Górek Szymona, Parku w Józefosławiu, przy Al. Róż i Parku Miejskiego. Moimi priorytetami jest rewitalizacja oraz ochrona środowiska. Sporo czasu poświeciłem regulacji spraw własności i pozyskiwaniu przez gminę gruntów pod ważne inwestycje miejskie jak szkoły i drogi. 

KIM JESTEM

Od urodzenia mieszkam w gminie Piaseczno, w Zalesiu Dolnym. Jestem politologiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja – administracja publiczna. Studiowałem również stosunki międzynarodowe w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.

Ukończyłem podyplomowe studium urbanistyki i gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej, a także studia podyplomowe Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej oraz Central Connecticut State University.

MOJA PRACA

W latach 1998-2001 byłem niezależnym dziennikarzem prasy lokalnej (Kurier Piaseczyński, Gazeta Piaseczyńska). Potem rozpocząłem pracę w urzędzie miasta w biurze promocji. W roku 2003 zostałem kierownikiem biura promocji i informacji gminy.

Chcąc zmieniać otaczającą nas rzeczywistość zaangażowałem się w działalność piaseczyńskiej Platformy Obywatelskiej.

W 2006 roku zostałem wybrany na funkcję radnego Powiatu Piaseczyńskiego. Byłem Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Po wykryciu sprawy wydania wątpliwego pozwolenia na budowę dla pewnego osiedla w ramach protestu razem z klubem radnych PO złożyłem wniosek o odwołanie starosty. Po tym jak głosami tzw. koalicji starosta zachował stanowisko, zrezygnowałem z funkcji wiceprzewodniczącego.

W 2007 zostałem pełnomocnikiem burmistrza do spraw rozwoju gminy. Koordynowałem między innymi sprawy związane z rozwojem transportu publicznego, rewitalizacją oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. W wyborach samorządowych w 2010 roku dzięki zaufaniu mieszkańców Piaseczna uzyskałem mandat radnego Rady Miejskiej w Piasecznie.

W 2011 roku zostałem powołany na funkcje zastępcy burmistrza miasta i gminy.  

Pracując na stanowisku wiceburmistrza zajmowałem się projektami związanymi z poprawą jakości przestrzeni publicznej,  zieleni miejskiej w tym projektami czterech parków: Górek Szymona, Parku w Józefosławiu, przy Al. Róż i Parku Miejskiego. Moimi priorytetami jest rewitalizacja oraz ochrona środowiska. Sporo czasu poświeciłem regulacji spraw własności i pozyskiwaniu przez gminę gruntów pod ważne inwestycje miejskie jak szkoły i drogi. 

Poznaj moje priorytety

którymi kieruję się w mojej pracy

Kliknij

Skontaktuj się ze mną

i przekaż mi Twoje sugestie kolejnych zmian

Kliknij