Rozpoczęły się prace projektowo-kosztorysowe modernizacji Domu „Zośki” w Zalesiu Dolnym

Rozpoczęły się prace projektowo-kosztorysowe modernizacji Domu „Zośki” w Zalesiu Dolnym

Na początku sierpnia zakończy się też demontaż pakuł i fumigacja, czyli pozbycie się szkodników niszczących drewniany, zabytkowy dom.

Dom „Zośki” jest niezwykle cennym obiektem nie tylko ze względu na swój zabytkowy charakter, ale przede wszystkim ze względów sentymentalnych. Wiąże się z nim historia rodziny Zawadzkich oraz kultowej postaci pokolenia Kolumbów, Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” Nie mogliśmy dopuścić, aby nieruchomość, będąca elementem naszej tradycji i tożsamości, popadła w ruinę, dlatego gmina najpierw wykupiła ten obiekt, dokonała inwentaryzacji i zabezpieczeń, a teraz planuje przywrócić mu dawną świetność i wykorzystać na cele publiczne. Powstający projekt modernizacji będzie na bieżąco uzgadniany z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a jednym z warunków przy wyborze projektanta było doświadczenie w zabytkowym budownictwie drewnianym.

To nie jedyny cenny obiekt nad którym obecnie pracujemy. Kończymy opracowywać projekt budowlany dworku „Poniatówka” w parku miejskim, a po jego akceptacji przez Konserwatora Zabytków przystąpimy do projektu wykonawczego i kosztorysu remontu tego budynku Konserwator wstępnie zaakceptował już wnętrze budynku oraz zagospodarowanie wokół budynku Poniatówki. Firma projektowa na każdym etapie konsultowała szczegóły nie tylko z pracownikami urzędu ale społecznym zespołem konsultacyjnym ds. dziedzictwa kulturowego.
Czynimy starania aby dokończyć przebudowę Starej Plebanii. Niestety tam, spore opóźnienie spowodowane było niewywiązaniem się z umowy przez wykonawcę, z którego musieliśmy zrezygnować.

Planujemy dokończyć prace dzieląc ją na etapy. Obecnie uszczelniana jest piwnica, czego nie dokończył robić poprzedni wykonawca. W przygotowaniu jest przetarg na wykonanie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej a także na wykonanie dachu wraz z odprowadzeniem z niego wody do kanalizacji deszczowej. W przyszłym roku planujemy dokończyć elewację zewnętrzną.