Społeczne Piaseczno

#społeczne_Piaseczno

CZYM SĄ INNOWACJE SPOŁECZNE?

Dzisiaj nie wystarczy chcieć naprawić świat – ważne by umieć to robić sprawnie, szybko i “sprytnie”. Wykorzystując najlepsze możliwe środki, znajdując połączenia, których nikt wcześniej nie znalazł, zastanawiając się jak ten sam problem można rozwiązać lepiej niż zrobili to poprzednicy, a istniejące – choć skuteczne – rozwiązania zastępować nowymi. To właśnie, w dużym uproszczeniu, kryje się pod pojęciem innowacji społecznych – chodzi po prostu o poszukiwanie jeszcze lepszych, nowatorskich rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczne, na naprawę choćby małego wycinka rzeczywistości. To, co odróżnia innowacje społeczne od innowacji innego rodzaju, to to, że społeczne są zarówno ich cele, jak i środki, które wykorzystują. Krótko mówiąc – tworzone są przez ludzi, dla ludzi i z ludźmi.

PiasecznoHUB – PRZESTRZEŃ INNOWACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE PIASECZNO

PRZESTRZEŃ: Głównym założeniem jest stworzenie i udostępnienie przestrzeni mieszkańcom, innowatorom, przedsiębiorcom czy też organizacjom społecznym do poszukiwania/wymyślania innowacyjnych rozwiązań, do sieciowania i dzielenia się wiedzą i pomysłami, do coworkingu i wzajemnej inspiracji DLA KOGO DZIAŁA: mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy, którzy chcą „inwestować” w lokalną społeczność

NA JAKICH ZASADACH FUNKCJONUJE PRZESTRZEŃ INNOWACJI SPOŁECZNYCH?

udostępnia za darmo przestrzeń do organizacji spotkań, sieciowania, a także do coworkingu (czasami za coworking pobierane są niewielkie opłaty)
doradza merytorycznie (konferencje, warsztaty, etc.)
wspiera finansowo (granty na innowacje)
czasami ma taki model, że odpłatnie udostępnia przestrzeń biznesowi

PRZYKŁADY INKUBATORÓW W POLSCE:

→ Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) to samodzielna jednostka budżetowa Urzędu Miasta Gdyni odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców Gdyni. Laboratorium Innowacji Społecznych to także idea, która wyrosła z myślenia, że miasto, aby rozwijać się w sposób zrównoważony i uzyskiwać trwałe rezultaty, potrzebuje nowych pomysłów nie tylko w sferze technologii czy gospodarki, ale również w działalności społecznej, kierowanej do mieszkańców. Zadaniem LIS jest wypracowywanie, wspieranie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań społecznych, tak aby mieszkańcom Gdyni – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania, żyło się lepiej, http://lis.gdynia.pl/ → Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych”, znajdujące się na III piętrze Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy, przy ul. Brackiej 25 w Warszawie, to miejsce, które ma wspierać rozwój miasta, jego mieszkańców, inicjować mądre zmiany i poprawiać jakość życia. Zostało stworzone z myślą o kreatywnych, nieszablonowych osobach, którym bliskie się zagadnienia jakości życia w mieście, dbania o jego przestrzeń, a także realizacji różnych polityk publicznych. Marzyciele i Rzemieślnicy to miejsce zarówno codziennej, biurowej pracy dla liderów zmian, jak i ważnych, inspirujących wydarzeń – debat, konferencji, warsztatów. https://www.marzycieleirzemieslnicy.pl/ → Warsztat Warszawski  to śródmiejskie miejsce aktywności lokalnej. Powstało po to, żeby wspierać inicjatywy obywatelskie mieszkańców Warszawy i stołecznych organizacji pozarządowych. “Warsztat” to przyjazna przestrzeń do wymiany pomysłów i ich realizacji. Każdy może bezpłatnie skorzystać z sal, a także wziąć udział w debatach i konsultacjach związanych z dalszym rozwojem miasta oraz w szeregu zajęć, organizowanych przez miasto ale i mieszkańców.  https://warsztatwarszawski.blogspot.com/ → Miejsce Akcji Paca 40 to miejsce otwarte na każdego, kto chce coś robić z innymi ludźmi.  Możesz tu poznać sąsiadów, nawiązać nowe kontakty i nauczyć się wielu rzeczy: wziąć udział w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez innych mieszkańców lub zorganizować coś własnego np. spotkanie, warsztaty czy wystawę. Główny cel to animacja i wspieranie mieszkańców Pragi w ich działaniach, a także bezpłatnie udostępniana przestrzeń na potrzeby grup nieformalnych i organizacji pozarządowych. http://centrumpaca.pl/ →Lista inkubatorów społecznych, finansowanych  w ramach środków POWER, Priorytet 4.1, które szukają innowacji społecznych w 4 obszarach tematycznych,  pod tym linkiem: http://www.przestrzeninnowacji.pl/inkubatory-innowacji-spolecznych/

PRZYKŁADY INKUBATORÓW W EUROPIE:

→ Sieć IMPACT HUB – globalna sieć ponad 80 miejsc na całym świecie – pełniących funkcje laboratorium innowacji, inkubatorów biznesu, lokalnych centrów przedsiębiorczości społecznej. To unikalny ekosystem zasobów, inspiracji, okazji do współpracy, które razem pomagają w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć, w tym wielu innowacji społecznych. Najbliższe geograficznie do Polski Impact Hub’y działają w Berlinie i Pradze. Można można jako miasto przystąpić https://impacthub.net/, https://impacthub.net/partnerships/ → kolejna, mniejsza sieć HUBów http://www.socialimpacthub.org/ → Nesta to brytyjska fundacja założona dzięki funduszom rządu Wielkiej Brytanii. Obecnie jedna z kluczowych instytucji zajmujących się tematem innowacji społecznych i innowacji w działaniach administracji publicznej. Prowadzi szereg przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji (inkubatorów, konkursów, tzw. challenges), wydaje wiele publikacji na ten temat. https://www.nesta.org.uk/ → Center for Social Innovation to miejsca działające w Nowym Jorku i w Toronto. To zarówno przestrzeń, jak i, przede wszystkim, społeczność skupiona wokół nich. Tworzą ją ludzie z różnych sektorów i zawodów. Bardzo wiele z powstających i prowadzonych tam przedsięwzięć dotyczy właśnie innowacji społecznych. https://socialinnovation.org/

PRZYKŁADY INNOWACJI SPOŁECZNYCH I PUBLIKACJE pod tym linkiem:

https://www.innowacjespoleczne.org.pl/innowacje-spoleczne

Poznaj moje pozostałe priorytety

którymi kieruję się w mojej pracy

Kliknij

Skontaktuj się ze mną

 

i przekaż mi Twoje sugestie kolejnych zmian

Kliknij