Zielone Piaseczno

#zielone_Piaseczno

WIĘCEJ ZIELENI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Ważną częścią programu rewitalizacji miasta są projekty wzmacniające zieleń miejską. To przede wszystkim remonty parków i skwerów oraz sadzenie nowej zieleni wzdłuż ulic. Niestety sporo bloków w Piasecznie było budowanych na podstawie starych planów zagospodarowania, które pozwalały deweloperom maksymalizować wskaźniki zabudowy, minimalizując powierzchnię zieleni. Te plany są już zmienione, ale efekt tych zmian będzie w pełni widoczny za wiele lat a przecież Piaseczno wciąż się rozwija. W związku z tym trzeba było podjąć decyzję o zabezpieczeniu terenów pod parki, gdyż te nie były nawet własnością gminy! Dlatego wykupiono działki na Górkach Szymona, odkupiono teren przy al. Róż i wreszcie po latach uregulowano własność Parku Miejskiego czy skweru przy ul. Młynarskiej.

PARKI Z CHARAKTEREM

Każdy z parków ma inny charakter: Górki Szymona stanowią zespół przyrodniczo-krajobrazowy w sąsiedztwie chronionej doliny Jeziorki. Są miejscem spacerów i pikników, dlatego nowe ławki, stoliki, kosze czy plac zabaw mogły powstać w ściśle wyznaczonym obszarze. Z kolei park miejski w całości objęty jest ochroną konserwatorską i jego modernizacja przebiegała z zachowaniem historycznego dziedzictwa. Z tego właśnie powodu podłoże w parku utwardzone zostało naturalnymi materiałami, nie zastosowano krawężników oddzielających alejki od zieleni, wykonano natomiast obrzeża w technologii eko-board. Posadzono setki drzew, tysiące krzewów i kwiatów, a projekt ma szansę uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu europejskiego, który ma na celu zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych oraz ogólną poprawę stanu środowiska, poprzez odbudowanie zniszczonej roślinności, przy równoczesnym rozbudowaniu jej różnorodność. Przy alei Róż powstał Park Zachodni. Na części terenu powstał duży plac zabaw, na który dzięki przebitej ul. Bocianiej chętnie przychodzą także mieszkańcy osiedla Słowicza, na pozostałej części zaplanowano zieleń uzupełnioną altaną, urządzeniami siłowni oraz stolikami do gier. Dzięki temu miejsce cieszy się powodzeniem wśród seniorów, których nie brakuje na osiedlu Jedność. To właśnie tutaj dzięki inicjatywie jednej z mieszkanek stanęła pierwsza budka do wymiany książek.

WIĘCEJ DRZEW WZDŁUŻ ULIC

Trudnym zadaniem jest sadzenie drzew wzdłuż miejskich ulic. Remonty nawierzchni, głód miejsc parkingowych nie są sprzymierzeńcami zieleni. Każda z firm budujących sieci energetyczne, wod.-kan. czy telekomunikacyjne z obawą patrzy na drzewa i ich korzenie. A z kolei mieszkańcy z obawą patrzą na stare drzewa przy okazji silniejszych wichur. Ale udało się. W ubiegłym roku posadzono prawie 500 drzew i przygotowujemy kolejne miejsca do posadzenia nowych. Dbamy także o to, aby w miejsce jednego usuniętego drzewa sadzić co najmniej kilka nowych.

Rewitalizacja

Górek Szymona, Parku przy al. Róż oraz Parku Miejskiego

były kluczowymi elementami programu wzmacniania zieleni na terenie miasta.

CO DALEJ?

Obecnie gmina sadzi nowe rośliny na skwerze przy ul. Młynarskiej ( Czytaj więcej..link) oraz organizuje nową ogólnodostępną przestrzeń publiczną pomiędzy Przystankiem Kultura, a budynkiem urzędu. Kompletowana jest dokumentacja na remont stawu w parku miejskim, nową zieleń wzdłuż ul. Puławskiej i w pobliżu Centrum Edukacyjnego oraz na dosadzenie drzew na rynku oraz skwerze Jana Pawła II. Trwają również prace nad projektem Traktu nad Perełką.

Poznaj moje pozostałe priorytety

którymi kieruję się w mojej pracy

Kliknij

Skontaktuj się ze mną

 

i przekaż mi Twoje sugestie kolejnych zmian

Kliknij